NỘI THẤT TRƯỜNG MINH ĐÀ NẴNG
Địa Chỉ: 603 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện Thoại: 0909 486 466 – 0903 771 667
Mail: Noithattruongminh123@gmail.com
Website: Www.noithattruongminh.com.vn